Zarządy spółek:

  1. Digital Now! Holding spółka akcyjna (spółka przejmująca) z siedzibą w Poznaniu  z siedzibą w Poznaniu (60-401) przy ul. Polskiej 114, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000986203, o kapitale zakładowym w wysokości 2.015.900,00 zł, NIP: 7811993323 i: 
  2. Grupa iCEA spółka akcyjna (spółka przejmowana 1) z siedzibą w Poznaniu (60-401), przy ul. Polskiej 114, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613187, NIP 7811927160, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, wpłaconym do kwoty 25.000,00 zł;
  3. iCEA Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana 2)  z siedzibą w Poznaniu (60-401), przy ul. Polskiej 114, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394000, NIP 7792398535, o kapitale zakładowym w wysokości 75.000,00 zł;
  4. iCEA Performance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana 3) z siedzibą w Poznaniu (60-401), przy ul. Polskiej 114, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000889440, NIP 7792524862, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;
  5. Profit Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana 4) z siedzibą w Poznaniu (60-401), przy ul. Polskiej 114, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496816, NIP 7811893260, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł

informują że w dniu 31 lipca 2023 r. uzgodniły Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenach: www.digitalnow-holding.com, www.icea.pl, www.grupa-icea.pl.

Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników albo Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Plan znajduje się pod linkiem tutaj.